⚠️Heerlijk Heesch 2020 geannuleerd

⚠️Heerlijk Heesch 2020 geannuleerd

Heerlijk Heesch 2020 verplaatst naar 2021

Een jubileum verdient bijzondere aandacht. De eerste jubileum-editie van Heerlijk Heesch wordt daarom opgeschort naar 2021! De impact van het Corona virus op samenleving en individueel, noopte tot deze beslissing. Het verbod op evenementen tot 1 juni is terecht. Zorgvuldigheid is eerste vereiste.

De situatie na 1 juni is onzeker. Maar deelnemers en sponsoren zullen daarna hun focus moeten leggen op herinrichting van hun leven en zorgen voor continuïteit van hun bedrijf. Ook onze bezoekers hebben tijd nodig om de draad op te pakken.

De organisatie van Heerlijk Heesch wil een kwalitatief goed evenement neerzetten, met ontmoeting als basis. Dit vergt goede voorbereiding. Voorbereiding kost tijd. Inzet en enthousiasme zijn groot, maar de mogelijkheden even niet. Jammer! Datgene dat we in een crisistijd nodig hebben, elkaar ontmoeten, kan niet.
Wij wensen oprecht dat ieder in zijn omgeving een manier vindt nu elkaar te ontmoeten en te steunen!

Laten we in 2021 elkaar ontmoeten op 29 en 30 mei